Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag Torsdag 30 Mars kl 19.00 - Kringlebotn Skole

Postet av Kringlebotn IL den 9. Mar 2017

Idrettslaget er pålagt Idrettskretsen å avholde årsmøte før utgangen av mars.

1.Godkjenne stemmeberettigete, innkalling, saksliste

2.Velge dirigent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

3.Behandle lagets årsmelding.

4.Behandle lagets regnskap i revidert stand

5.Behandle innkomne forslag

6.Fastsette kontingent

7.Vedta lagets budsjett.

8.Valg: Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, Revisor, Valgkomité med 3 medlemmer inkl. leder.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/Jon Berg (jon@sarsia.com) senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste vil bli tilgjengelig for medlemmene på lagets hjemmeside senest 1 uke før årsmøte


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.