Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag

Postet av Kringlebotn IL den 10. Des 2020

Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag Tirsdag 15 desember kl 20.00

Møtet avholdes på 

 

Innmelding av saker bør være innkommet mandag 14 desember kl 20.00 til jon@sarsia.com

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede, Velge dirigent, Velge protokollfører(e), Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 2: Godkjenne innkallingen, Godkjenne saklisten.

 

Sak 3: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Vedlegg #1 - Årsrapport

 

Sak 4: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Vedlegg #2 – Balanse

Vedlegg #3 – Resultat regnskap

Vedlegg #4 revisjonsberetning

 

Sak 5: Behandle innkomne forslag og saker                                                             

Sak 6: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Forslag er å øke medlemsavgiften fra kr 200 til kr 300.  

 

Sak 7: Vedta styrehonorar

Viderefører kr 5.000.- /medlem

 

Sak 8: Foreta følgende valg:

 

Forslag Styre: Jon Trygve Berg, Siri Albertsen, Marius Erstad, Kurt Inge Solheim, Brede Eriksen,

Valgkomite, Revisor.

#1Kringlebotn idrettslag årsrapport 2019.pdf
#2 Balanse Månedsoversikt Des 2019.pdf
#3 Resultatregnskap Månedsoversikt Des 2019. pdf.pdf
#4 Revisjonsberetning Regnskap 2019 signert.pdf
All innetrening stengt på ubestemt tid

Postet av Kringlebotn IL den 12. Mar 2020

På bakgrunn av den siste tids utvikling av koronaviruset i Norge har KRIL besluttet at vi stenger for all innetrening på ubestemt tid. Dette gjør vi av hensyn til almenheten. Vi kommer til å informere om når vi evt. kan åpne for trening igjen. Dersom dere har spørsmål er det bare å ta kontakt via klubbens e-post eller pr telefon. For øvrig henviser vi til www.fhi.no for generell informasjon om hvordan vi skal forholde oss og opprettholde generell god hygiene.
Kringlebotn IL har fått sitt første æresmedlem!

Postet av Kringlebotn IL den 20. Jul 2019

Tidligere fotballeder Nils Vetti er utnevnt som klubbens aller første æresmedlem. Som trener og lagleder fra 2004, banekoordinator fra 2009, leder i fotballgruppen 2011 - 2018 og spiller på veteranlaget har Nils lagt ned utallige timer innsats for klubben. Vi er utrolig glad for at alt du gjør for klubben og håper å ha deg med på laget i mange år fortsatt.

Æresmedlemskapet ble overlevert på Eidfjord Cup i juni, da Nils var der for 16. år på rad (noen bedre?).

Saksliste årsmøte

Postet av Kringlebotn IL den 24. Mar 2019

Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag 28 mars kl 20.00 Kringlebotn Skole.


1. Godkjenne stemmeberettigete, innkalling, saksliste og forretningsorden.

2. Velge dirigent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Behandle lagets årsmelding.

4. Behandle lagets regnskap i revidert stand

5. Fastsette kontingent

6. Vedta lagets budsjett.

7. Valg: Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, Revisor, Valgkomité med 3 medlemmer inkl. leder.

KRIL 2018 Revidert Balanse.PDF

KRIL 2018 Revidert Regnskap.PDF

KRIL Budsjett 2019.pdf

Kringlebotn idrettslag årsrapport 2018.pdf

Revisjonsberetning Regnskap 2018.pdf

Årsmøte 2019

Postet av Kringlebotn IL den 13. Mar 2019

Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag 28 mars kl 20.00 Kringlebotn Skole.


1. Godkjenne stemmeberettigete, innkalling, saksliste og forretningsorden.

2. Velge dirigent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Behandle lagets årsmelding.

4. Behandle lagets regnskap i revidert stand

5. Behandle innkomne forslag

6. Fastsette kontingent

7. Vedta lagets budsjett.

8.Valg: Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, Revisor, Valgkomité med 3 medlemmer inkl. leder.


Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/Jon Berg (jon@sarsia.com) senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste vil bli tilgjengelig for medlemmene på lagets hjemmeside senest 1 uke før årsmøte