Treningsgruppe voksne er åpen for alle, både menn og kvinner, over 18 år som ønsker å trene og spille fotball "bare for moro". Vi trener hver søndag klokken 20:00 på Kringlebotn Ballbane i sommerhalvåret og innendørs på Kringlebotn Skole om vinteren. Her kan alle være med uavhengig av nivå.