Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag

Postet av Kringlebotn IL den 10. Des 2020

Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag Tirsdag 15 desember kl 20.00

Møtet avholdes på 

 

Innmelding av saker bør være innkommet mandag 14 desember kl 20.00 til jon@sarsia.com

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede, Velge dirigent, Velge protokollfører(e), Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 2: Godkjenne innkallingen, Godkjenne saklisten.

 

Sak 3: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Vedlegg #1 - Årsrapport

 

Sak 4: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Vedlegg #2 – Balanse

Vedlegg #3 – Resultat regnskap

Vedlegg #4 revisjonsberetning

 

Sak 5: Behandle innkomne forslag og saker                                                             

Sak 6: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Forslag er å øke medlemsavgiften fra kr 200 til kr 300.  

 

Sak 7: Vedta styrehonorar

Viderefører kr 5.000.- /medlem

 

Sak 8: Foreta følgende valg:

 

Forslag Styre: Jon Trygve Berg, Siri Albertsen, Marius Erstad, Kurt Inge Solheim, Brede Eriksen,

Valgkomite, Revisor.

#1Kringlebotn idrettslag årsrapport 2019.pdf
#2 Balanse Månedsoversikt Des 2019.pdf
#3 Resultatregnskap Månedsoversikt Des 2019. pdf.pdf
#4 Revisjonsberetning Regnskap 2019 signert.pdf
Oppstart organisert fotballtrening

Postet av Kringlebotn IL den 15. Apr 2020

Kringlebotn IL vil nå så smått starte med organisert fotballtrening igjen. Det er strenge regler for hvordan dette skal gjennomføres. 

Se https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/ for mer info.

Maksimalt kan 8 grupper med 4 spillere og 1 trener kunne trene samtidig. Det vil ikke kunne utføres spilløkter eller annen aktivitet som fører til at 2-meters-regelen ikke kan overholdes.

Treningstidene fra i vinter (https://www.dropbox.com/s/kw9ddfwvg4nw6c2/Treningstider%20Kringlebotn%20ballbane%20vinter%202019-2020.pdf?dl=0) vil gjelde fremover.
All organisert breddefotball er avlyst ut april av NFF

Postet av Kringlebotn IL den 12. Mar 2020

Dette betyr at det Kringlebotn avlyser alle treninger og kamper ut april. 

Kringlebotn Ballbane er fortsatt åpen og kan fritt benyttes inntil videre, men følg myndighetenes hygieneråd.

Ref: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/breddeaktiviteter-stoppes-ut-april/
All innetrening stengt på ubestemt tid

Postet av Kringlebotn IL den 12. Mar 2020

På bakgrunn av den siste tids utvikling av koronaviruset i Norge har KRIL besluttet at vi stenger for all innetrening på ubestemt tid. Dette gjør vi av hensyn til almenheten. Vi kommer til å informere om når vi evt. kan åpne for trening igjen. Dersom dere har spørsmål er det bare å ta kontakt via klubbens e-post eller pr telefon. For øvrig henviser vi til www.fhi.no for generell informasjon om hvordan vi skal forholde oss og opprettholde generell god hygiene.
Smaks-dugnad hos Kavli til nytt klubbhus

Postet av Kringlebotn IL den 23. Sep 2019

Kavli har invitert Kringlebotn IL til å delta på en smakstest. For hver som møter mottar KRIL 150 kroner som går til nytt klubbhus.


Kavli ønsker deltakere på 18 år og oppover og flest kvinner denne gangen, men også menn kan delta. Eneste kriteriet er at du spiser yoghurt minst et par ganger i måneden.

Allergener: Melk og soya

Dato: Fredag 27. september

Oppmøtested: Resepsjonen på Kavli: Sandbrekkeveien 91,  Nesttun

2 alternative tidspunkt: Kl 15:15 eller kl: 18:15

Varighet: ca 40-45 min.

Alle som planlegger å delta bes sende en mail til kurt@kisolheim.net, der du spesifiserer tidspunkt, helst innen onsdag, slik at vi kan gi Kavli tilbakemelding på ca. hvor mange som kommer.


Som mange vet så jobber vi med å få realisert et klubbhus ved fotballbanen. Dette er en krevende prosess og kostnaden er høy for et idrettslag på vår størrelse. Derfor håper vi så mange som mulig har mulighet til å stille opp på kort varsel. På forhånd takk!