Idrettens Skadetelefon:

Åpen telefon hver dag

kl. 09:00 og 21:00.