Barn- og foreldregruppen er et tilbud til barn på 3 og 4 år. (Oppstart f.o.m. høsten det året barnet fyller 3 år og to år fremover). Foreldre følger med barnet sitt på treningene. Aktivitetene er basert på sang og lek. En øver på å ta imot beskjeder, stå på rekke og vente på tur. Barna får øve seg på å balansere, hoppe, danse, klatre, løpe osv. Hinderløype, sangleker, stafett m.m. er typiske aktiviteter i denne gruppen. Treningen foregår i gymsalen på Kringlebotn skole mandager kl. 17.00-18.00.

Idrettsskolen er er tilbud for barn på 5 år (førskolebarn). Treningen foregår uten foreldre tilstede i gymsalen. Idrettsskolen har mye sang og lek, men utfordrer mer til bruk av regler og bruk av ball. En har fokus på at barna skal kunne ta imot beskjeder, stå på rekke og vente på tur. Turn, sangleker, stafett, ballek m.m. preger treningene. Treningene foregår i gymsalen på Kringlebotn skole mandager kl. 17.00-18.00.


Fottøy:
Barn som er i barn- og foreldregruppen og idrettsskolen kan ha på gymsokker eller gymsko.

Påmelding våre 2024: 
https://group.spond.com/QHJTP


 
Foreldre:
Foreldre er med i selve treningen på barn-og foreldregruppen. På idrettsskolen ønsker vi at foreldre (som ikke er med som trenere) skal være tilgjengelig i garderoben dersom barnet ditt har behov for trøst, har slått seg o.l. Dersom du ikke har anledning til det må du alliere deg med en annen voksen som barnet ditt kjenner, og husk å informere barnet ditt om det. Vi ønsker at treningene skal være en positiv og trygg opplevelse for alle barna. Alle barnegruppene er foreldredrevet og oppstart er avhengig av at foreldre melder seg som ledere for de ulike gruppene.