Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag

Postet av Kringlebotn IL den 10. Des 2020

Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag Tirsdag 15 desember kl 20.00

Møtet avholdes på 

 

Innmelding av saker bør være innkommet mandag 14 desember kl 20.00 til jon@sarsia.com

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede, Velge dirigent, Velge protokollfører(e), Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 2: Godkjenne innkallingen, Godkjenne saklisten.

 

Sak 3: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Vedlegg #1 - Årsrapport

 

Sak 4: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Vedlegg #2 – Balanse

Vedlegg #3 – Resultat regnskap

Vedlegg #4 revisjonsberetning

 

Sak 5: Behandle innkomne forslag og saker                                                             

Sak 6: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Forslag er å øke medlemsavgiften fra kr 200 til kr 300.  

 

Sak 7: Vedta styrehonorar

Viderefører kr 5.000.- /medlem

 

Sak 8: Foreta følgende valg:

 

Forslag Styre: Jon Trygve Berg, Siri Albertsen, Marius Erstad, Kurt Inge Solheim, Brede Eriksen,

Valgkomite, Revisor.

#1Kringlebotn idrettslag årsrapport 2019.pdf
#2 Balanse Månedsoversikt Des 2019.pdf
#3 Resultatregnskap Månedsoversikt Des 2019. pdf.pdf
#4 Revisjonsberetning Regnskap 2019 signert.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.