Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag 22 mars kl 19.00 Kringlebotn Skole.

Postet av Kringlebotn IL den 12. Mar 2018

1. Godkjenne stemmeberettigete, innkalling, saksliste og forretningsorden.

2. Velge dirigent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Behandle lagets årsmelding. 

4. Behandle lagets regnskap i revidert stand 

5. Behandle innkomne forslag 

6. Fastsette kontingent

7. Vedta lagets budsjett. 

8.Valg: Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, Revisor, Valgkomité med 3 medlemmer inkl. leder.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/Jon Berg (jon@sarsia.com) senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste vil bli tilgjengelig for medlemmene på lagets hjemmeside senest 1 uke før årsmøte


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.