Innkalling årsmøte 2023

Postet av Kurt Inge Solheim den 24. Mai 2023

Innkalling til Årsmøte i Kringlebotn Idrettslag 8 Juni kl 20.00 - Kringlebotn Aktivitetshus i kjelleren. 

Hvis noen ønsker å delta elektronisk gi beskjed om dette til kurt@kisolheim.net i forkant av møtet så setter vi også opp i Teams.

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede, Velge dirigent, Velge protokollfører(e),

Sak 2. Godkjenne innkallingen, Godkjenne saklisten.

Sak 3. Behandle idrettslagets årsmelding

Sak 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 5. Innkomne saker

Sak 6. Fastsette medlemskontingent

Sak 7. Vedta styrehonorar

Sak 8.  Valg – Styre – Valgkomite - Revisor

 

Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig på idrettslagets nettside i forkant av møtet

Saker som medlemmer ønsker skal behandles på årsmøtet sendes til Styreleder Jon Berg ( jon@sarsia.com ) minst en uke før møtet.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Kurt Inge Solheim