Innkalling årsmøte 2022

Postet av Kurt Inge Solheim den 27. Jun 2022Tid: Torsdag 30. juni 21:45

Sted: Microsoft Teams Click here to join the meetingSak 1.
Godkjenne de stemmeberettigede, Velge dirigent, Velge protokollfører(e),
Forslag til vedtak:  Kurt Inge Solheim leder møtet og fører protokoll. 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, Godkjenne saklisten.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjenn

Sak 3. Behandle idrettslagets årsmelding
Forslag til vedtak: Årsmeldingen vedtas

Sak 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Forslag til vedtak: Regnskap for 2021 vedtas

Sak 5. Innkomne saker

Sak 6. Fastsette medlemskontingent
Forslag til vedtak: Medlemskontingenter og treningsavgifter holdes uendret.

Sak 7. Vedta styrehonorar
Forslag til vedtak: Styrehonorar holdes uendret på kr 5000.- / styremedlem.

Sak 8.    Valg

Forslag til vedtak:

Styreleder: Jon Berg

Nestleder: Kurt Inge Solheim (Fotball)

Nestleder:  Siri Albertsen (Håndball)

Styremedlem:  Brede Eriksen (Fotball)

Styremedlem: Evy Sander (Håndball)

Styremedlem: Lars Sverkeli (E-Sport)

Balanserapport-23.06.2022.pdf

Resultatrapport_-_23.06.2022.pdf

2021-Revisjonsberetning.pdf

Kringlebotn-idrettslag-årsrapport-2021.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Kurt Inge Solheim