Om barnegruppene

Kringlebotn Idrettslag (KRIL) har mange fotball-lag og håndballag med i seriespill, i tillegg har vi Ballgruppe, Idrettsskole og Barn med foreldre- gruppe for de yngste. Kringlebotn IL ønsker å være en positiv bidragsyter til at alle barn i nærmiljøet får et tilbud om trygge, positive og organiserte fritidsaktiviteter.

Alle barnegruppene er foreldredrevet og oppstart er avhengig av at foreldre melder seg som ledere for de ulike gruppene.


Ballgruppen:

For barn i første klasse. Begynner med allsidig ballidrett, men "spisses" mot fotball og håndball. Ballgruppen trener i gymsalen på skolen hver onsdag kl. 18.00-19.00.


Idrettsskolen:

Barn som skal begynne på Kringlebotn skole neste år. Allsidig bevegelse, hovedsakelig uten ball – turn, motorikk/balanse, lek, og mye annet. Disse vil ha aktivitet i gymsalen onsdager kl. 17.00-18.00. En super anledning for barn til å bli kjent med fremtidige klassekamerater og skolebygningen.


Foreldre og barn (3 og 4 år)

I tillegg arrangeres det en barn m/foreldregruppe for 3-og 4 åringene. Her vil aktiviteten skje med aktive foreldre og barn sammen i gymsalen, hver onsdag fra kl. 17.00-18.00.