VERV 2019/2020 NAVN MAIL TELEFON
Leder Siri Albertsen sirialbertsen@hotmail.com 93 05 32 21
Nestleder
Evy Sander evsa@helse-bergen.no
Økonomiansvarlig Irene Morild irenemorild@gmail.com 92 68 51 75
Lisens/Påmeldingsansvarlig Trygve Eiken eikentrygve@gmail.com
Referent/Styremedlem Kjartan Krossøy kjartan@fanablikk.no
93 46 55 64
Materialforvalter Susanne Wisnes susanne.wisnes@gmail.com
Dommerkontakt Siri Albertsen sirialbertsen@hotmail.com 93 05 32 21
Medlemsansvarlig/Politiattest Vivian Milde Samdal mildesamdal@gmail.com 91 51 24 82
Arrangementsansvarlig Karianne Mæhle Øie karianne.oeie@gmail.com