Barn- og foreldregruppen er et tilbud til barn på 3 og 4 år. (Oppstart f.o.m. høsten det året barnet fyller 3 år og to år fremover). Foreldre følger med barnet sitt på treningene. Aktivitetene er basert på sang og lek. En øver på å ta imot beskjeder, stå på rekke og vente på tur. Barna får øve seg på å balansere, hoppe,danse, klatre, løpe osv. Hinderløype, sangleker, stafett m.m. er typiskeaktiviteter i denne gruppen. Treningen foregår i gymsalen på Kringlebotn skole onsdager kl 17.00-18.00.

Idrettsskolen er er tilbud for barn på 5 år (førskolebarn). Treningen foregår uten foreldre tilstede i gymsalen. Idrettsskolen har mye sang og lek, men utfordrer mer til bruk av regler og bruk av ball. En har fokus på at barna skal kunne ta imot beskjeder, stå på rekke og vente på tur. Turn, sangleker, stafett, ballek m.m. preger treningene. Treningene foregår i gymsalen på Kringlebotn skole onsdager kl. 17.00-18.00.

Ballgruppen er et tilbud for barn som går i 1. klasse på skolen. Treningen foregår uten foreldre tilstede i gymsalen. Ballguppen er en videreføring av idrettsskolen, men en har i større grad fokus på ballidretter. Det er fortsatt fokus på at barna skal kunne ta imot beskjeder, stå på rekke og vente på tur. Treningene foregår i gymsalen på Kringlebotn skole onsdager kl 18.00-19.00.

Fottøy:
- Barn som er i barn- og foreldregruppen og idrettsskolen kan ha på gymsokker eller gymsko.
- Barn som er i ballgruppen må ha på gymsko.

Påmelding:
2 ganger i året (om høsten og etter nyttår) på www.registrerdeg.com .
Oppstart av treningene er i september og januar.
Treningene utgår i skoleferier/planleggingsdager og ved arrangement i gymsalen.

Foreldre:
Foreldre er med i selve treningen på barn-og foreldregruppen. På idrettsskolen og i ballgruppen ønsker vi at foreldre (som ikke er med som trenere) skal være tilgjengelig i garderoben dersom barnet ditt har behov for trøst, har slått seg o.l. Dersom du ikke har anledning til det må du alliere deg med en annen voksen som barnet ditt kjenner, og husk å informere barnet ditt om det. Vi ønsker at treningene skal være en positiv og trygg opplevelse for alle barna.

Informasjon:
- Det er informasjonsmøte på Kringlebotn skole i august/september hvert år vedrørende oppstart av barnegruppene. Informasjon om dette henges opp på Kringlebotn skole og i de nærmeste barnehagene.
- Barnegruppene har egen side på facebook der det legges ut informasjon til de som har likt siden. Lik oss på Facebooksiden "Kringlebotn IL - Barnegruppene" og få oppdatert informasjon der.Levert av IdrettenOnline