Årsmøte 2016

Postet av Arvid Johnsen den 18. Mar 2016

Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag Tirsdag 29 Mars kl 19.00 - Kringlebotn Skole.

Idrettslaget er pålagt Idrettskretsen å avholde årsmøte før utgangen av mars. Idrettslaget er også pålagt å vedta nye Lover/Vedtekter denne generalforsamlingen.

1.Godkjenne stemmeberettigete, innkalling, saksliste

2.Velge dirigent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

3.Behandle lagets årsmelding.

4.Behandle lagets regnskap i revidert stand

5.Behandle innkomne forslag

6.Fastsette kontingent

7.Vedta lagets budsjett.

8.Vedta nye vedtekter – Som er gyldig på det tidspunkt de er godkjent av Idrettskretsen.

9.Valg: Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, Revisor, Valgkomité med 3 medlemmer inkl. leder.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/Jon Berg (jon@sarsia.com) senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste vil bli tilgjengelig for medlemmene på lagets hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.