Innkalling til årsmøte i Kringlebotn IL 2021

Postet av Kurt Inge Solheim den 10. Jun 2021

Tid: Tirsdag 15. juni 17:30

Sted: Microsoft Teams Click here to join the meeting


Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede, Velge dirigent, Velge protokollfører(e),
Forslag til vedtak:  Styreleder Jon Berg leder møtet og fører protokoll. 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, Godkjenne saklisten.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjenn

Sak 3. Behandle idrettslagets årsmelding
Forslag til vedtak: Årsmeldingen vedtas

Sak 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Forslag til vedtak: Regnskap for 2020 vedtas

Sak 5. Innkomne saker

a) Fotball-VM i Quatar:  Se vedlagt redegjørelse.  
Forslag til vedtak:  Kringlebotn Idrettslag oppfordrer til boikott av Qatar VM.

b) Samarbeidsavtale med andre klubber.  
Forslag til vedtak:  Årsmøtet gir styret mandat til utarbeide en formell samarbeidsavtale med et eller flere idrettslag. Samarbeidsavtalen(e) legges fram for ekstraordinært årsmøte høsten 2021. 

Sak 6. Fastsette medlemskontingent
Forslag til vedtak: Medlemskontingenter og treningsavgifter holdes uendret.

Sak 7. Vedta styrehonorar
Forslag til vedtak: Styrehonorar holdes uendret på kr 5000.- / styremedlem.

Sak 8.    Valg

Forslag til vedtak:

Styreleder: Jon Berg

Nestleder: Kurt Inge Solheim (Fotball)

Nestleder:  Siri Albertsen (Håndball)

Styremedlem:  Brede Eriksen (Fotball)

Styremedlem: Evy Sander (Håndball)

 

Vedlegg: Regnskap/Balanse.  

Kringlebotn idrettslag årsrapport 2020.pdf

KRIL Balanse 2020.pdf

KRIL Resultat 2020.pdf

Revisjonsberetning 2020.pdf

Innkomne saker:
5a) Fra Kurt Inge Solheim - Forslag om boikott av fotball-VM i Qatar

Kringlebotn IL tar sterk avstand fra fotball-VM i Qatar i 2022 og mener Norges Fotballforbund bør boikotte mesterskapet. Styret oppnevner en delegat fra klubben som skal stille på ekstraordinært Fotballting 20. juni for å stemme for boikott av VM i Qatar.

Begrunnelse: Fotball skal handle om fellesskap, glede og gode opplevelser for alle. Vi jobber hver eneste dag med å legge til rette for at barn, unge og voksne får ta del i denne fantastiske idretten. Fotball-VM i Qatar handler om alt annet enn dette. Dette mesterskapet er utelukkende en del av Qatars PR-strategi for å renvaske sitt eget omdømme i verden og glatte over systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. Landet har fått mesterskapet etter en korrupsjonskampanje som er uten sidestykke, selv i FIFA-sammenheng.

Ikke minst er forholdene for arbeiderne som bygger stadioner og infrastruktur til mesterskapet helt horrible. Det er dokumentert massive brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, og mange mennesker har allerede dødd i fotballens navn. Vi – som fotballklubb – finner oss ikke lenger i at idretten vår skal bidra til undertrykkelse og død.

NFF har siden tildelingen av mesterskapet jobbet systematisk overfor myndighetene i Qatar for å forbedre forholdene for arbeiderne i landet. Denne innsatsen fortjener heder, og den har bidratt til visse endringer i Qatars lovverk. Men det er ikke dokumentert at forholdene for arbeiderne på bakken faktisk har blitt bedre de siste ti årene. Byggeaktiviteten rundt mesterskapet har bare ført til at Qatar har importert omtrent en million nye fremmedarbeidere til å jobbe under slavelignende forhold. Sterke krefter i Qatar jobber nå også for å reversere lovendringene som er innført. Det er med andre ord svært lite som tyder på at mesterskapet har bidratt til mer enn at enda flere mennesker lider.

Når dialoglinjen ikke har ført til konkrete forbedringer, er det på tide å ta frem det siste verktøyet vi har i skrinet, nemlig boikott. Vi kan ikke spille fotball på en gravplass! En boikott vil ikke få døde arbeidere opp av graven, men det vil sette en tydelig standard for fremtidige mesterskap. FIFA og vertsnasjonene kan ikke lenger overse hvilke arbeidsforhold mesterskapene blir bygget opp under. Om vi deltar i dette mesterskapet, hvor går da grensen for hva vi kan tolerere i fremtiden?

Nok er nok: Vi som fotballfamilie kan ikke lenger akseptere at slike mesterskap gjennomføres i vårt navn. Det er vårt ansvar som idrett å sette grensen for hvilke menneskelige lidelser vi kan akseptere for at andre kan spille og se på idretten vi elsker. Qatar har gått langt over den grensen!Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.