Årsmøte 2018

Postet av Kringlebotn IL den 19. Mar 2018

Dette er på torsdag 22. mars klokka 19:00 på Kringlebotn skole


Saksliste:

1)      Årsrapport

2)      Regnskap 2017

3)      Balanse 31.12.2017

4)      Revisors beretning

5)      Budsjett 2018

 

Noter:  Det er ikke innkommet noen nye saker.  Hele styret tar gjenvalg.  Kontingent foreslås uendret.  Styret har fungert som valgkomite.

KRIL 2018 budsjett.pdf

KRIL Revidert Balanse 2017.PDF

KRIL Revidert hovedregnskap 2017.PDF

Kringlebotn idrettslag årsrapport 2017.pdf

Revisors beretning regnskap 2017.pdf



Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag 22 mars kl 19.00 Kringlebotn Skole.

Postet av Kringlebotn IL den 12. Mar 2018

1. Godkjenne stemmeberettigete, innkalling, saksliste og forretningsorden.

2. Velge dirigent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Behandle lagets årsmelding. 

4. Behandle lagets regnskap i revidert stand 

5. Behandle innkomne forslag 

6. Fastsette kontingent

7. Vedta lagets budsjett. 

8.Valg: Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, Revisor, Valgkomité med 3 medlemmer inkl. leder.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/Jon Berg (jon@sarsia.com) senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste vil bli tilgjengelig for medlemmene på lagets hjemmeside senest 1 uke før årsmøte



Levert av IdrettenOnline