Saksliste årsmøte

Postet av Kringlebotn IL den 24. Mar 2019

Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag 28 mars kl 20.00 Kringlebotn Skole.


1. Godkjenne stemmeberettigete, innkalling, saksliste og forretningsorden.

2. Velge dirigent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Behandle lagets årsmelding.

4. Behandle lagets regnskap i revidert stand

5. Fastsette kontingent

6. Vedta lagets budsjett.

7. Valg: Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, Revisor, Valgkomité med 3 medlemmer inkl. leder.

KRIL 2018 Revidert Balanse.PDF

KRIL 2018 Revidert Regnskap.PDF

KRIL Budsjett 2019.pdf

Kringlebotn idrettslag årsrapport 2018.pdf

Revisjonsberetning Regnskap 2018.pdf
Årsmøte 2019

Postet av Kringlebotn IL den 13. Mar 2019

Innkalling til årsmøte i Kringlebotn Idrettslag 28 mars kl 20.00 Kringlebotn Skole.


1. Godkjenne stemmeberettigete, innkalling, saksliste og forretningsorden.

2. Velge dirigent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Behandle lagets årsmelding.

4. Behandle lagets regnskap i revidert stand

5. Behandle innkomne forslag

6. Fastsette kontingent

7. Vedta lagets budsjett.

8.Valg: Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, Revisor, Valgkomité med 3 medlemmer inkl. leder.


Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/Jon Berg (jon@sarsia.com) senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste vil bli tilgjengelig for medlemmene på lagets hjemmeside senest 1 uke før årsmøteVil du være med på planleggingen av Klubbhuset til Kringlebotn IL?

Postet av Kringlebotn IL den 25. Apr 2017

I november 2015 rettet idrettslaget en henvendelse til Bergen kommune om å få omregulert området nede ved fotballbanen med den hensikt å bygge ett klubbhus med garderobe, toalett fasiliteter og lokale til ulike arrangement. I mars 2017 kom svaret da Byrådet vedtok Idrettsplanen for 2017-2027.

Fana Bydel:

Kringlebotn IL får realisere klubbhus i området tilknyttet fotballbane på Kringlebotn dersom dette kan løses på kommunalt areal. Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom ved Etat for bygg og eiendom inngår en vederlagsfri festeavtale med Kringlebotn IL.

Skal drømmen gå i oppfyllelse må vi hente inn lokale krefter som kan bidra, folk med kompetanse på hver sine felt, det være seg prosjektplanlegging, bygg, elektro, rør og generell dugnadsånd og ett ønske om å bidra.

I første omgang nå søker vi personer som kan hjelpe oss med planleggingen av prosjektet – så har du kompetanse eller vet om aktuelle personer så tips dem om prosjektet vårt og ta kontakt på mail: jontberg@online.no. Klarer vi å gjennomføre dette vil det være ett kjempeløft for klubben, ikke bare for fotballgruppen men også for håndballgruppen og andre aktiviteter tilknyttet idrettslaget.Idrettsskole og Ballgruppe

Postet av Kringlebotn IL den 28. Sep 2015

Tider for trening på Idrettsskole og Ballgruppe - Kringlebotn Skoles gymsal:

ONSDAGER Kl. 17:00 - 18:00
Barn- og foreldregruppen (født -11 og -12)
Idrettsskolen (født -10)

ONSDAGER Kl. 18:00 - 19:00
Ballgruppen (født -09)Ballgruppe, Idrettsskole og Foreldre/Barn-gruppe 2015 / 2016

Postet av Kringlebotn IL den 21. Sep 2015

Kringlebotn Idrettslag (KRIL) har mange fotball-lag med i seriespill, samt flere håndball-lag. I tillegg har vi Ballgruppe, Idrettsskole og Barn med foreldre- gruppe for de yngste. Kringlebotn IL ønsker å være en positiv bidragsyter til at alle barn i nærmiljøet får et tilbud om trygge, positive og organiserte fritidsaktiviteter. Denne høsten ønsker vi å sette i gang følgende aktiviteter på Kringlebotn skole:

Ballgruppen:
Barn i første klasse (født 2009). Begynner med allsidig ballidrett, men "spisses" mot fotball og håndball etter hvert. Denne gjengen skal trene i gymsalen på skolen hver onsdag kl. 18.00-19.00, helt fram til april neste vår.

Idrettsskolen:
Barn som skal begynne på Kringlebotn skole neste år (født 2010). Allsidig bevegelse, hovedsakelig uten ball – turn, motorikk/balanse, lek, og mye annet. Disse vil ha aktivitet i gymsalen onsdager kl. 17.00-18.00.

Foreldre barn (3 og 4 år)
I tillegg arrangeres det en barn m/foreldregruppe for 3-og 4 åringene. Dvs. barn født i 2011 og 2012. Her vil aktiviteten skje med aktive foreldre og barn sammen i gymsalen, hver onsdag fra kl. 17.00-18.00.

Vi ønsker velkommen til informasjonsmøte for foreldre med barn født i disse aldersgruppene.

Tid : Tirsdag 22. september Kl. 20.15-21.00.
Sted : SFO-rommet på Kringlebotn Skole.

Velkommen!

Dersom det er godt oppmøte og interesse for snarlig oppstart, kan treningen starte allerede onsdag 23. september!

Kringlebotn IL
v/ Elin K. Særsten, avtroppende Koordinator for barnegruppeneLevert av IdrettenOnline